Stangeland Næringspark består av en søndre del og en nordre del

Stangeland Næringspark i Sandnes er blant de mest sentrale næringstomtene på Nord-Jæren. Omkranset av hovedfartsårene E39, Rv. 44 og Fv. 509 er denne næringsparken et viktig og lett tilgjengelig knutepunkt i regionen, og særs velegnet for bedrifter avhengig av god logistikk. De fleste tomtene er solgt og flere virksomheter er godt etablert her. Noen tomter er fremdeles ledige og interessenter vil kunne få ”skreddersydd” sitt eget kontorbygg/lager etter ønske og etter nærmere avtale med utviklerne, Sandnes tomteselskap KF og Aria AS.


Oversiktskart

Knutepunktet på Nord-Jæren

Stangeland Næringspark, den kanskje mest sentrale næringsområdet på Nord-Jæren, består av en søndre del og en nordre del samt et mindre område ved Fredheim Arena.

Hovedadkomst er fra Fv. 509 (Sandnesveien). Stangeland Næringspark har gode bussforbindelser til og fra Sandnes, Stavanger, Forus, Sola og resten av Jæren.


Reguleringskart over sørfeltet

Særs velegnet for bedrifter
avhengig av god logistikk

Hele Stangeland Næringspark passer perfekt for virksomheter som krever en effektiv tilgang til vegnettet i regionen. Den søndre delen av Stangeland Næringspark, som du ser på denne siden, er ferdig regulert og består av 10 tomter, inkludert tomten hvor det skal bygges ny brannstasjon. Følgende bedrifter er etablert, eller skal etablere seg på denne delen av Stangeland Næringspark:

Reguleringskart over nordfeltet

Tomt med alle muligheter

Den nordre delen av Stangeland Næringspark er også ferdig regulert til kontor/industri, og Archer Oil Tools sitt nybygg er i ferd med å reises her. Dermed er en tomt fremdeles ledig.

Det legges opp til at interessenter vil kunne få ”skreddersydd” sitt eget kontorbygg/lager etter ønske og etter nærmere avtale med utbygger, som vil utvikle tomten slik at leietaker vil få de nødvendige lagerarealer og parkeringsplasser. Det er lagt opp til 1,5 parkeringsplass pr 100 m² gulvflate.

Utvikleren Stangeland Næringspark AS legger opp til moderne, arealeffektive bygg med god standard, og ønsker å vektlegge energieffektiviserings- og miljøtiltak.


Gode profileringsmuligheter

Aktører som etablerer seg i Stangeland Næringspark får meget gode profileringsmuligheter.


Avstander til og fra Stangeland Næringspark

Illustrert kart over området